Beth yw manteision tagiau RFID

Technoleg adnabod awtomatig di-gyswllt yw tag electronig RFID. Mae'n defnyddio signalau amledd radio i nodi gwrthrychau targed a chael data perthnasol. Nid oes angen ymyrraeth ddynol ar y gwaith adnabod. Fel fersiwn ddi-wifr o'r cod bar, mae gan dechnoleg RFID amddiffyniad diddos ac gwrthfagnetig nad yw'r cod bar yn ei wneud, Gwrthiant tymheredd uchel, bywyd gwasanaeth hir, pellter darllen mawr, gellir amgryptio'r data ar y label, mae'r gallu i storio data yn fwy, a gellir newid y wybodaeth storio yn hawdd. Mae manteision tagiau RFID fel a ganlyn:

1. Gwireddu sganio cyflym
Mae adnabod tagiau electronig RFID yn gywir, mae'r pellter cydnabod yn hyblyg, a gellir adnabod a darllen tagiau lluosog ar yr un pryd. Yn achos dim gwrthrych yn gorchuddio, gall tagiau RFID gynnal cyfathrebu treiddgar a darllen di-rwystr.

2. Capasiti cof mawr y data
Y gallu mwyaf o dagiau electronig RFID yw MegaBytes. Yn y dyfodol, bydd faint o wybodaeth ddata y mae angen i wrthrychau ei chario yn parhau i gynyddu, ac mae datblygiad gallu data cludwyr cof hefyd yn ehangu'n gyson yn unol ag anghenion cyfatebol y farchnad, ac ar hyn o bryd mae tueddiad ar i fyny sefydlog. Mae'r rhagolygon yn sylweddol.

3. Gallu a gwydnwch gwrth-lygredd
Mae tagiau RFID yn gallu gwrthsefyll sylweddau fel dŵr, olew a chemegau yn fawr iawn. Yn ogystal, mae tagiau RFID yn storio data mewn sglodion, fel y gallant osgoi difrod yn effeithiol ac achosi colli data.

4. Gellir ei ailddefnyddio
Mae gan dagiau electronig RFID y swyddogaeth o ychwanegu, addasu a dileu data sy'n cael ei storio mewn tagiau RFID dro ar ôl tro, sy'n hwyluso amnewid a diweddaru gwybodaeth.

5. Maint bach a siapiau amrywiol
Nid yw tagiau electronig RFID wedi'u cyfyngu yn ôl siâp na maint, felly nid oes angen cyfateb ansawdd gosod ac argraffu papur ar gyfer cywirdeb darllen. Yn ogystal, mae tagiau RFID hefyd yn datblygu tuag at miniaturization ac arallgyfeirio i fod yn berthnasol i gynhyrchion mwy gwahanol.

6. Diogelwch
Mae tagiau electronig RFID yn cynnwys gwybodaeth electronig, ac mae cynnwys y data wedi'i ddiogelu gan gyfrinair, sy'n hynod ddiogel. Nid yw'n hawdd ffugio'r cynnwys, ei newid na'i ddwyn.
Er bod tagiau traddodiadol hefyd yn cael eu defnyddio'n helaeth, mae rhai cwmnïau wedi newid i dagiau RFID. P'un ai o safbwynt gallu storio neu ddiogelwch ac ymarferoldeb, mae'n fwy gwydn na labeli traddodiadol, ac mae'n arbennig o addas ar gyfer cymwysiadau mewn ardaloedd lle mae'r label yn gofyn llawer.


Amser post: Ebrill-30-2020